Solafskærmning for skolens indeklima - Gardinmontøren
Indvendig og udvendig solafskærmning

for det gode indeklima på skolen

Vi giver en beskrivelse af hvordan funktionel solafskærmning og gardinløsninger kan være med til at påvirke indeklimaet på skolen positivt.

Book projektkonsulent

Hvordan er elever og lærer påvirket af indeklimaet?

Er der varmt i klasseværelset, eller er der generende lys eller for meget støj i klasselokalet eller i fællesmiljøet på skolen?

Flere studier fra bl.a. DTU viser at dårligt indeklima har en væsentlig negativ påvirkning på både elevers præstation og læring samt lærernes arbejds- og undervisningsvilkår.

Ligesom i erhvervslivet er et dårligt indeklima også medvirkende til flere sygedage for både elever og lærere.

Gardiner og solafskærmningens bidrag til

skolernes indeklima

Det er vores erfaring igennem årene, at de løsninger med funktionel solafskærmning og gardiner vi har været med til at producere og montere, har bidraget væsentligt til et bedre indeklima på en lang række skoler. Både indvendige og udvendige løsninger.

De fire indeklimaområder

Indeklimaet beskrives ved samlet påvirkning fra 4 forskellige parametre:

Det termiske indeklima: De forhold, der har indflydelse på temperatur og træk (luftens hastighed). Et parameter der påvirker komfort og præstationsevne.

Det akustiske indeklima: De forhold der har indflydelse på akustik, støj og taleforståelsen. Et parameter der påvirker koncentrationsevnen, opmærksomhed- og stressniveauet samt taleforståelighed.

Det atmosfæriske indeklima: De forhold der har indflydelse på luftens kvalitet. F.eks. luftens indhold af ilt, fugt og forureninger fra bl.a. mennesker. Et parameter der er vigtigt for elevers og lærers komfort og præstationsevne

Det visuelle indeklima De forhold der har indflydelse på mængden og -fordelingen af dagslys, blænding, kunstig belysning og udsyn. Et parameter der har en påvirkning på menneskers sundhed og præstationsevne.

Indeklimaet associeres med sundhed, men det har i høj grad også indvirkning på effektivitet og kreativitet i løbet af en skoledag. Derudover sænker det gode indeklima også sygefraværet og mindsker frustrationer og konflikter.

Kilde: Branchevejledning for indeklima i skoler. 

Solafskærmningens og gardinernes tekniske egenskaber kan være med til at gøre en positiv forskel på tre af de nævnte parametre:

Det termiske indeklima

Det akustiske indeklima

Det visuelle indeklima.

“80% af de lyde man får i ørerne, reflekteres fra de omkringliggende forhold som f.eks. vægge og lofter, og de fleste lyde er menneskeskabte.”

Kilde: DCUM

Akustikken i nye eller gamle skoler

I nye byggerier eller ved større renoveringsprojekter kan der, allerede i den indledende fase, tages højde for byggematerialer og indretning med gardiner og solafskærmning der afhjælper akustikken.

Til eksisterende bygninger findes der gardinløsninger og kreative tekstilløsninger, der ikke alene afhjælper akustik og lyd, men som kan benyttes i praksis i form af hynder, opslagstavler og skillevægge.

Eksempler:

  • Lange gardiner findes i væv der både mørklægger og absorberer lyde, samtidig med, at de skaber en hyggelig atmosfære.
  • Duette gardiner kan, med det riflede plissédesign og luftlommerne i gardinets opbygning, afhjælpe akustikken. De mest effektive væv kan, når de er trukket for, reducere forstyrrende rumklang med op til 60%.
Mere om akustik og lyd
Skolen og institutionens

visuelle indeklima

Som udgangspunkt skal undervisnings- og læringsmiljøers visuelle rammer understøtte de enkelte fag og undervisningstilgang. Dette gøres bl.a. igennem en dynamisk indretning og designs der inspirerer og engagerer elever og underviser.

Eksempler:

  • Lyddæmpende gardiner der kan trækkes for og skabe rum til fordybelse. Gardinerne kan også inddele lokaler, så der kan undervises i flere grupper.
  • Polstring af hynder, puder, madrasser og opslagstaler mm. som kan skabe indretning til flere funktioner samt understøtte flere forskellige læringsformer.
  • Tekstildesign og funktion der kan bidrage til engagement og nudging.

En stabil temperatur på skolen

Mennesker har forskellige behov og krav til god trivsel, men fælles for os alle er, at vi bliver påvirket af det miljø og det indeklima, vi befinder os i – både negativt og positivt. Det gælder i høj grad også temperaturen i rummet.

Temperaturen ændrer sig i løbet af døgnet, og her kan funktionel solafskærmning være den fleksible løsning, der kan stabilisere temperaturen løbende.

Eksempler:

  • Både indvendig og udvendig Screen rullegardin afviser en stor del af varmen fra solens stråler inden det kommer ind i lokalet.
  • Lange gardiner, rullegardiner, plisségardiner og Duettegardiner kan produceres med en sol- og varmereflekterende bagside. Duettegardinet kan med sine luftlommer virke isolerende om vinteren, når det er trukket for.
Mere om indeklima

”analyse af alle studier om temperaturer frem til 2019 estimerer, at skoleelevers præstation i psykologiske test forbedres med 20 pct., hvis temperaturen i klasseværelset sænkes fra 30 til 20 grader.
Længere perioder med høje temperaturer vil ikke alene kunne ses i testresultater, men også på årskarakterer og eksamen.”

Citat fra indeklimaportalen.dk

Det vigtige dagslys i klasseværelset

Dagslys er en vigtig faktor for at bevare energien og trivslen i løbet af en skoledag – og efter skole. Derfor må gardiner og solafskærmning ikke blokere for alt lys. Den rigtige solafskærmning fylder lokalet med et blødt arbejdslys og eliminerer genskin og spejlinger, når elever og lærer arbejder ved skærme.

Eksempler:

  • Et rullegardin med screen-væv kan produceres med en alu-bagside, der reflekterer en stor del af solens stråler, inden det når helt ind i lokalet. Gardinet vil stadig lukke et blødt lys ind, og selvom det er rullet ned, er det muligt at se ud.
  • Plisségardiner kan ligeledes produceres i et væv, med reflekterende bagside, og lader et blødt lys trænge ind.
Mere om lysrefleksion
Udvendig solafskærmning

når den friske luft nydes bedst udenfor

En fleksibel markise skærmer for solen ved vinduet, samtidig med, at den kan skabe skygge og læ for regnen, når eleverne opholder sig udenfor.

En motoriseret kvalitetsmarkise kan betjenes med vejr- og vindføler, så I opnår den ønskede effekt på de rigtige tidspunkter – helt automatisk.

Mere om markise
Alle typer gardiner og solafskærmning

kan betjenes automatisk

De nævnte typer af gardiner og solafskærmning kan betjenes med en app, en knap på væggen eller med fjernbetjening. Motorstyring er en betjeningsform, der også sikrer en længere levetid på produktet.

Kontakt en af vores faglige projektkonsulenter, og få råd og vejledning til et forbedret indeklima på skolen.

Tlf. 66 17 28 00

Kontakt
Faglig vejledning og rådgivning
Book projektkonsulent

Kontakt os og få en faglig vurdering af virksomhedens behov for gardiner og funktionel solafskærmning – udvendig såvel som indvendig.

Telefon 66 17 28 00

Efter et godt møde modtager du et forslag til en optimal løsning sammen med et uforpligtende tilbud.

Kontakt
Gardinmontøren erhverv