Optimering af bygningens energiforbrug - Gardinmontøren

Optimering af bygningens energiforbrug

Ved at bevare dagslysets fulde spektrum og dæmpe det ved behov kan DYNAMISK SOLAFSKÆRMNING sikre energibesparelser uden at gå på kompromis med et indeklima, hvor brugernes komfort har prioritet. Så udover at spare energi kan den rette solafskærmning føre til forbedret sundhed, trivsel og produktivitet.

Fokus på energiforbrug

Hvordan sikrer man sundhed, trivsel og produktivitet for brugerne af en bygning, samtidig med at man fokuserer på bygningens energiforbrug? Det kigger vi på i dette blogindlæg.

Dagslys & energiforbrug

Den gennemsnitlige udendørstemperatur er stigende, og der er en reel risiko for overophedning af vores bygninger – udvikling af grønnere, mere effektive bygninger har nu høj prioritet.

En effektiv styring af dagslyset kan spille en vigtig rolle, når det gælder belysning, opvarmning og køling af vores bygninger, og det kan spare op til 15-20% af en bygnings samlede energiforbrug.

Opfyldelse af det første trin i energitrekanten – dynamisk solafskærmning – kan markant reducere behovet for aktiv køling og har, takket være optimeringen af dagslyset, endvidere betydning for brugen af kunstig belysning.

EPBD-direktivet (direktivet om bygningers energimæssige ydeevne) anbefaler dynamisk solafskærmning som en energieffektiv løsning.​

Intelligent styring

Intelligent styring af dagslyset for øget komfort, trivsel og bæredygtighed. Hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller renovering, så er det afgørende at overveje en effektiv udnyttelse af dagslyset, når man iværksætter et byggeprojekt. Der er en række primære krav og udfordringer, som skal løses, og en effektiv styring af dagslyset spiller en vigtig rolle i dem alle.

  • Sundhed, komfort og trivsel for bygningens brugere
  • Begrænsning af energiforbruget
  • Bæredygtighed
  • Så mange opkoblingsmuligheder og så fremtidssikret som muligt​

Vores intelligente løsninger til opkoblede og automatiserede solafskærmning giver dig mulighed for, at opfylde både de strenge krav til energieffektivitet og forbedre komforten og trivslen for bygningens brugere. Ved at begrænse brugen af kunstig belysning, opvarmning og klimaanlæg kan du fokusere på bygningens energieffektivitet og dermed bæredygtigheden. Og brugerne af bygningen har via personlige reguleringsanordninger fuld frihed til at styre graden af naturligt dagslys i miljøet, f.eks. minimere blændende reflekser, regulere varmen og sikre komfort og privatliv.​

Dynamisk Solafskærmning

Kun med en udvendig solafskærmning får du optimal udnyttelse af din afskærmning – både energi- og indeklima-teknisk. I den forbindelse er brugerstyring en vigtig faktor, som tillægges større og større værdi i sammenhæng med den øvrige bygningsstyring (CTS). Det er altafgørende, for den samlede effektivitet og komfort, at der opstilles den helt rigtige balance mellem automatisk styring og individuelle behov for lys, skygge og varme.

​Ved at integrere brugervenlig styring af solafskærmningen sikres optimering af energiforbruget i kombination med udnyttelse af naturligt dagslys. Om vinteren reduceres varmebehovet ved at udnytte solens stråler gennem vindues-facaderne. Denne udnyttelse af det naturlige lys kan spare ikke mindre end 18% på varmeregningen. Omvendt kan man om sommeren blokere strålevarmen fra solen i dagtimerne og lade bygningen afkøle om natten. På den måde kan der spares op til 36% i køleomkostninger. Ved brug af dynamisk solafskærmning reduceres behovet for kunstig belysning hele året rundt med op til 80%.

Visuel & varme komfort

For at få det fulde udbytte af dagslyset, er man nødt til at styre det. Det er afgørende for et godt indemiljø, at man både undgår stærke visuelle kontraster og kraftigt genskin. Genskin opstår, når direkte sollys rammer genstande med en meget blank finish, og det kan være meget forstyrrende og endda skadeligt. Så ved at styre dagslyset effektivt kan vi sikre, at arbejdsmiljøet opnår den optimale balance mellem naturligt dagslys og visuel komfort.
​Vi ved allesammen, hvordan det føles at have det for varmt eller for koldt, men det påvirker også vores ydeevne. Derfor er opnåelse af det optimale indeklima på arbejdspladsen en nøglefaktor, som bidrager til personalets trivsel og produktivitet.
Faglig vejledning og rådgivning
Book projektkonsulent

Kontakt os og få en faglig vurdering af virksomhedens behov for gardiner og funktionel solafskærmning – udvendig såvel som indvendig.

Telefon 66 17 28 00

Efter et godt møde modtager du et forslag til en optimal løsning sammen med et uforpligtende tilbud.

Kontakt
Gardinmontøren erhverv